خدمات راه پله

نظافت راه پله وارد هر ساختمانی بشوید اولین مکانی که به چشم می آید راه پله آن است.تمیزی راه پله وظاهرساختمان نشان دهنده ی نظافت ومنش اهالی ساختمان است.ازین رو نظافت راه پله ها به امری مهم تبدیل شده است خواه ساختمان مسکونی باشد یااداری… .خصوصا ساختمان های مسکونی،که حداقل هرروز هرنفریکبار ازراه پله استفاده…